پیوند دیروز و امروز – آزتک‌های باستان برای من چه کار کرده‌اند؟

2،500 تومان

آزتک‌ها جنگجویانی خشن بودند. آن‌ها هنگام نبرد از سپر‌هایی که با ساقه‌های نی درست می‌کردند و با الیاف کتان آن‌ها را به یکدیگر می‌بافتند، استفاده می‌کردند و روی سپرها را نیز با پرهای رنگین پرندگان می‌آراستند. سلاح آزتک‌ها تیر و کمان، نیزه، گرز، قلاب سنگ و شمشیرهایی اره مانند بود. آن‌ها این شمشیرهای دندانه‌دار برنده را از چوب می‌ساختند. لبه‌ی شمشیرها را نیز با تکه‌هایی از سنگ آتشفشانی ابسیدین، که مانند شیشه تیز بود، می‌پوشاندند. در هنگام جنگ نیز نوازندگان برای تقویت روحیه‌ی جنگجویان آزتک دهل و طبل می‌نواختند.