تاریخ علم برای نوجوانان – علم در روم باستان

سرچشمه عام را باید در کهن ترین تمدن های جهان جست و جو کرد. گرچه رومی ها خودشان کشف های اندکی داشتند اما اندیشه های فرهنگ های دیگر را گسترش دادند تا نیاز های خودشان را برآورده کنند. آن ها تاق را برای ساختن آبراه ها، پل ها و ساختمان های محکم به کار بردند. با اصلاح تقویم یونانی، تقویم جدیدی پدید آوردند که به تقویم میلادی امروز شباهت زیادی دارد. آن ها شیوه های جدیدی برای کشاورزی، معدن کاوی و درمان بیماری ها پدید آوردند. این دانش از نسلی به نسل دیگر رسید و پس از صدها سال بر زندگی کنونی ما اثر گذاشت.

 

 

10،000 تومان

ناموجود