آقا پسر همه‌چیز دان ۵ – دوچرخه سوار چغندر خور

4،500 تومان

بخشی از متن کتاب: همان موقع جرقه‌ای در ذهنم زد. راز لئون سوپ چغندر است! بله، با خوردن چغندر می‌توانم در دوچرخه سواری قهرمان بشوم. البته چغندر کم فایده ندارد. باید یک خروار چغندر بخورم!