داستان‌های دكتر دوليتل ۱۱ – بازگشت از ماه

4،000 تومان

متن پشت جلد: سرانجام تحقيقات دکتر دوليتل پس از ديدن چهار فصل ماه به پايان می‌رسد و تصميم می‌گيرد پس از درمان مرد ماه به زمين برگردد اما آيا مرد ماه به وی اجازه‌ی برگشتن به زمين را می‌دهد؟

دوستان دکتر دوليتل روي زمين از دلتنگی او بی‌قرار شده‌اند و هر شب به اميد ديدن علامت دکتر از ماه، همسايه‌ی کوچک زمين را تماشا می‌کنند. اما آيا سرانجام آن‌ها به آرزويشان می‌رسند و دکتر محبوبشان را می‌بينند؟ اگر او را ببينند، چه شکل و قيافه و چه اندازه‌ای خواهد داشت؟ و اگر دکتر برگردد، روی زمين چه خواهد کرد؟