قصه‌های آسمانی۳ – آهو جان

2،500 تومان

نويسنده در قالب قصه‌ای نمادی، از پدری سخن می‌گويد كه در جنگ اسير شده است و خانواده‌اش در انتظار ديدار او است.

توصيف فرشی كه اعضای اين خانواده بافته‌اند و قرار است با سفر به مشهد مقدس آن را به حرم امام رضا (ع) هديه كنند، درد دل و گفت‌و‌گوی دختر كوچک اين خانواده با آهویی كه روی نقش قالی است و حكايت اين كه امام رضا (ع) ضامن آهوان دربند گرفتار شده است و… مضامين اين كتاب است.