دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی کوهستان

زندگی انسان‌ها و جانوران در کوهستان چگونه است؟ چه حیوانات و چه گیاهان و درختانی در مناطق کوهستانی دیده می‌شوند؟ در آسیا، آفریقا، اروپا و قاره‌های دیگر چه کوه‌هایی وجود دارد؟

80،000 تومان