داستان‌های دكتر دوليتل ۷ – كاروان

6،000 تومان

متن پشت جلد: وضعيت مالی سيرک دکتر دوليتل بسيار بد است؛ او به دنبال جانوری ويژه می‌گردد تا به جذابيت سيرک و نمايش‌هايش اضافه کند. پيدا شدن پي‌پينلا، قناری سبز، اين مشکل را حل می‌کند. پی‌پينلا بخش‌هايی از زندگی جذابش را برای دوليتل تعريف می‌کند و دوليتل براساس آن يک اپرا و نمايش آماده می‌کند. گرچه اين نمايش باعث شهرت بيشتر دوليتل و جانورانش می‌شود، اما باعث نمی‌شود که دب‌دب اردک دلتنگی‌اش برای خانه‌شان در پادلبای را فراموش کند و برای برگشتن تقلا نکند…