قرآن کریم برای نوجوانان: جزء اول

با خود می‌گویند که آتش جهنم چند روز بیشتر گریبان‌گیر ما نخواهد شد. به آن‌ها بگو: مگر قول و پیمانی از خدا گرفته‌اید که با تکیه بر آن عهد و پیمان بگویید که خداوند هرگز پیمان شکنی نخواهد کرد؟ یا نه، چنین موضوعی را از سر نادانی و بی‌خبری به خدا نسبت می‌دهید؟

30،000 تومان

شناسه محصول: 9789643236830 دسته: