افسانه‌های ملل 8 – افسانه‌های نامادری

این کتاب شامل مجموعه‌ای از قصه‌های کوتاه با موضوع نامادری‌ها است.

«یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ‌کس نبود. یک خاله غزوککی بود که زن‌ بابا داشت. این زن بابا روزی نبود که خاله غزوکک را اذیت نکند. تا این که یک‌روزی، خاله غزوکک را از خانه به در کرد.»

 

5،000 تومان

ناموجود