دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی دایناسورها

زندگی بر روی زمین پیش از دایناسورها چگونه بوده است؟ دایناسورها چه مدتی بر روی کره‌ی زمین زندگی می‌کردند؟ چند گونه بودند؟ چگونه از بین رفتند؟

80،000 تومان