دفتر خاطرات – جنگ صدساله

مشاهدات ژان لوتورنور از گوشه‌ای از وقایع جنگ صدساله! او در جریان این جنگ از پدر و مادرش جدا شده‌است، قصد دارد ماجراهایی را که می‌بیند در قالب دفترچه‌ی خاطرات به دست پدر و مادرش برساند.

 

25،000 تومان