حکایت‌های بهلول 4 – مردی که یک گله مرغ و خروس نداشت!

این کتاب،یکی دیگر از کتاب های مجموعه قصه های بهلول است.صاحب کاروانسرایی بابت مرغ سرخ کرده ای که درگذشته به یک تاجر هندی داده است،پول هنگفتی طلب می کند.بهلول آن تاجر هندی را از شرّ صاحب کاروانسرا خلاص می کند؛اما چگونه؟ ماجرای جالبی دارد که قصه ی آن را می توانید در این کتاب به خوانید.

 

20،000 تومان