آقا گرگه پیاده رفتن را دوست ندارد

6،000 تومان

مجموعه‌ای شاد و لذت‌بخش از حوادثی که بر سر آقا گرگه می‌آید و حوادثی که آقا گرگه به استقبال آن‌ها می‌رود. آقا گرگه از راه رفتن خسته شده و دلش می‌خواهد سوار چیزی بشود. کدام یک بهتر است: دوچرخه، موتور، اتومبیل، قطار، کشتی …؟