نیکولا کوچولو – پیک نیک

10،000 تومان

متن پشت جلد: خانم معلم و آقای ناظم بچه‌های کلاس را به پیک‌نیک می‌برند. امّا هیچ‌چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود… سر و کله‌ی گاوی در چمنزار پیدا می‌شود! نیکولا و دوستانش فکرهایی در سر می‌پرور‌ند!