چراهای شگفت‌انگیز – دلفین‌ها و نهنگ‌ها

10،000 تومان

در اين کتاب می‌خوانيد چرا نهنگ‌ها از آب بيرون می‌جهند؟ نخستين پستانداران دريايی چگونه تکامل پيدا کردند؟چرا سوراخ بينی پستانداران‌دريایی زير آب بسته می‌شود؟ آيا پستانداران دريایی می‌توانند بيرون از آب بجهند؟