تاریخ علم برای نوجوانان – علم در چین باستان

5،000 تومان

سرچشمه علم را بايد در کهن‌ترين تمدن‌های جهان جست و جو کرد. بين ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰  سال پيش، چينی‌ها چيزهای زيادی درباره‌ی علم و فناوری می‌دانستند. دانش آن‌ها درباره‌ی قطب‌نما، تقويم، مواد گندزدا، خورشيد گرفتگی، طب سوزنی، باروت و کاغذسازی طی چند سده به سراسر جهان راه يافت نقش چشم‌گيری در پيشرفت‌های علم و فناوری داشته است.