دری وروجک 1- دخترک خیال‌باف

به نظر برادر و خواهر بزرگ‌تر دُری، او یک نی‌نی کوچولوست. آن‌ها نمی‌خواهند با او بازی کنند. ولی اهمیتی ندارد؛ چون دُری کارهای دیگری دارد که بکند … و دوست های زیادی داردکه با آن ها بازی کند … که به نظرشان او فوق العاده است.

 

100،000 تومان