نیکولا کوچولو – دردسر در موزه

10،000 تومان

متن پشت جلد: خانم معلم نیکولا و دوستانش را به موزه می‌برد. همه‌چیز خوب پیش می‌رود تا این‌که بچه‌ها تصمیم می‌گیرند قایم موشک بازی کنند… در این میان یکی از اشیای قديمی موزه گم می‌شود واقعاً در موزه چه اتفاقی افتاده است؟