قصه‌ی ما همین بود ۴

این کتاب شامل شش قصه به سبک قصه‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها است؛ این شش قصه عبارتند از: (کلاهی برای شاه)، (جوان و غریبه)، (درخت سیب)، (دو  همسایه)، (پلنگ و آدمی‌زاد) و (شهر خدا).

14،000 تومان