دایرة المعارف کوچک من درباره ی جهان

فصل‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟ خورشیدگرفتگی چیست؟ اوّلین موجودی که به فضا سفر کرد، چه نام داشت؟

 

80،000 تومان