دایرة المعارف محیط زیست و زندگی

30،000 تومان

انسان موجودی باهوش است و بسیاری گمان می‌کنند که باهوش‌ترین موجود زنده‌ی جهان است. این موجود باهوش توانسته است: با نحوه‌ی تولید غذای خود، طبیعت را به ویرانی بکشاند، با زباله‌های خود طبیعت را آلوده کند و با روش حرکت و جابه‌جایی خود مناظر طبیعت را تغییر دهد انسان با هر کار خود طبیعت را در معرض خطر قرار می‌دهد. دراین کتاب با: معنا و مفهوم محیط زیست رابطه‌ی انسان با محیط زیست چهره‌های محیط زیست عوامل نابودی محیط زیست دوستان محیط زیست آشنا می‌شوید.