میراث فرهنگی (۱)

کودکان و نوجوانان ضمن مطالعه این کتاب، با مفهوم «میراث فرهنگی» و اهمیت آن آشنا می‌شوند. در این کتاب، میراث‌های مختلف فرهنگی کشورمان، از جمله: بناهای تاریخی، مفاخر فرهنگی، سکه‌ها، انواع اسلحه، فرش و …..معرفی شده‌است.

30،000 تومان