دایرة المعارف علوم

نویسنده: پاسکال شول مترجم: مهناز عسگری تصویرگر: رونال بادل

انتشارات لاروس فرانسه این کتاب را به منظور آشنا ساختن کودکان با بخشی از علوم پایه آماده کرده است. دایرة المعارف علوم کتابی اس ت که بچه ها را با جهان پرجاذبه ی علم آشنا می کند. این کتاب از دو بخش اصلی ترکیب یافته است:

دانش زیست شناسی شامل: جانوران، گیاهان، بدن انسان

دانش زمین شناسی شامل: بوم شناسی، سنگ ها فسیل ها، آب

 

220،000 تومان

ناموجود