افسانه‌های ملل برای کودکان ۱۰ – قصه‌های جانوران این‌جا و آنجا

بز پیری در جنگلی زندگی می‌کرد. بز پیر می‌خواست شصتمین سال تولدش را جشن بگیرد. او عقیده داشت که شصت سالگی سن زیبایی است و هرکس به این سن برسد، یک دوره از زندگی‌اش را به پایان رسانده و به دوره‌ی جدیدی وارد می‌شود. برای همین باید رسیدن به شصت سالگی را جشن گرفت.

بز در خانه‌اش جشن بزرگی برپا کرد و با خوشرویی از همه‌ی مهمان‌ها پذیرایی کرد.حیوانات زیادی مثل موش، مورچه، قورباغه، زاغ، سمور، سنجاب، پروانه و … به مهمانی آمده بودند. وقت خوردن غذا دعوا شد. هر حیوانی هر حیوانی می‌خواست روی صندلی بنشیند که در بالای میز غذا و کنار صندلی بز قرار داشت.

 

25،000 تومان