جهان امروز- عدالت

متن پشت جلد: روزی چند بار می‌گوییم عادلانه نیست، منصفانه نیست، درست نیست، حق ندارد، حق دارم…؟ عدالت یعنی چه؟ آیا کسی حق دارد خودش به تنهایی عدالت را برقرار کند؟ آیا می‌توان آدم‌هایی مثل دالتون‌های لوک خوش‌شانس را ٢٠٠ سال به زندان انداخت؟ در این کتاب بررسی می‌کنیم عدالت چیست و چرا بعضی‌ها به زندان می‌روند.

40،000 تومان