بوراندخت

بخشی از متن: بوراندخت به جمع بزرگان نگاه کرد و گفت: «من که جانشین داراب شاه هستم قصد دارم تا انتقام خون او را از این کرکسان رومی بگیرم. شما را اینجا خواستم تا بدانم که چه‌کسی مرا به جانشینی پدرم قبول دارد و همراه من می‌جنگد؟!»

 

30،000 تومان