تاج به سر کلاه به سر

12،000 تومان

زیم زیم به دنبال جایی می‌گردد که در آن بخواب، اما صاحب یک تاج می‌شود.