مجموعه آقای ماجیکا 7 – آقای ماجیکا و هفته ی کتاب

بچه های کلاس سوم با هفته ی کتاب سرگرم اند که یک دفعه سرو کله ی شخصیت های داستانی پیدا می شود! خانم وارلاک، جادوگر بدجنس، در روز بازی های المپیک دردسر درست می کند… آقای ماجیکا موفق می شود اوضاع را کنترل کند، البته با کمک کمی جادو.

 

 

 

 

50،000 تومان