قصه‌های دوستی – لاکو لاک ندارد

نویسنده: طاهره ایبد تصویرگر: مرضیه سرمشقی

دوستی خنده و شادی است و کمک می‌کند تو خودت و دیگران را بهتر بشناسی. در دوستی آدم‌ها به هم کمک می‌کنند و با هم چیزهای تازه‌ای تجربه می‌کنند. قصه‌های دوستی هدیه‌ای است برای تو که دوست داری با دیگران دوست باشی.

داستان‌های زیبا و تصاویر قشنگ کتاب‌های «قصه‌های دوستی» برای تو نوشته و تصویرگری شده‌اند.

12،000 تومان