مردم شیلدا

آدم باید خیلی احمق باشد که ساختمان شهرداری را بی پنجره بسازد و بخواهد نور را در کیسه بریزد. یا خرچنگی را که انگشتش را گاز گرفته . جلوی صورتش بگیرد.

مردم شیلدا از این کارها می کنند و همه به آن هامی خندند. ولی آیا آن ها واقعاً این قدر احمق اند ؟ یا کاسه ای زیر نیم کاسه شان است؟

 

20،000 تومان

شناسه محصول: 9786004134118 دسته: