دایرةالمعارف دانستنی‌های پایه برای خردسالان

بچه‌ها به کتاب کوچکی نیاز دارند تا آن را به دست بگیرند و به کمک تصویرهایی خیال‌برانگیز و گاه طنزآمیز زندگی خود، طبیعت و جهان را بهتر بشناسند و در این میان، با نوشته‌های کوتاه کتاب بر گنجینه‌ی اطلاعات خود بیفزایند.
این کتاب کوچک، تصویری ساده از جهان پیچیده‌ی اطراف در اختیار کودکان می‌گذارد.

 

300،000 تومان