طلسم دراگونا ۱ – سرزمین دراگونا

16،000 تومان

در پرتوی شعله‌های آتش و هجوم باد و تقلای پنجه‌های سیاه، راشل و اریک از شکاف دیوار به دنیایی دیگر سفر می‌کنند. آن‌ها هم مثل هزاران کودک دیگر به چنگ جادوگر می‌افتند! راشل متوجه می‌شود که قدرت‌های ماورایی دارد؛ قدرت‌‌هایی جادویی مانند خود جادوگر. این کودک در نظر جادوگر وسیله‌ای است که می‌تواند او را به اهداف شیطانی‌اش برساند، اما از طرفی او یگانه امید قربانیان جادوگر هم هست…