چراهای شگفت‌انگیز – جانوران در معرض خطر

10،000 تومان

چرا دایناسور‌ها از بین رفتند؟

چرا زندگی فیل‌ها در خطر است؟

چرا خرس‌های قطبی به یخ احتیاج دارند؟

چراهای شگفت انگیز مجموعه‌هایی است که به مهمترین پرسش‌های کودکان درباره‌ی جنبه‌های گوناگون جهان و شگفتی‌‌های آن پاسخ دهد.