دایرة المعارف تاریخ ایران

نویسنده: مسعود جوادیان تصویرگر: لاله ضیایی

این کتاب، تاریخ ایران از گذشته های دور تاکنون را در بر می گیرد و بچه ها را با فراز و فرود تاریخ ایران آشنا می کند. این دایره المعارف در چهار بخش روایت میکند.ورود اسلام به ایران تا ظهور صفویان

 

150،000 تومان