داستان‌های خرسی و ببری- خرس کوچولو گفت من خوبت می‌کنم

7،500 تومان

ببری و خرسی دو دوست کوچولو هستند که هر روز با هم اند و یک عالمه ماجرای جور واجور را پشت سر می گذارند