چراهای شگفت‌انگیز – شمپانزه‌ها

15،000 تومان

نخستی‌ها چه جانورانی اند؟

چرا میمون‌ها بالای درخت می‌خوابند؟

آیا شمپانزه‌ها صحبت می‌کنند؟

چراهای شگفت انگیز مجموعه‌‌ای است که به مهمترین پرسش‌‌های کودکان درباره‌ی جنبه‌های گوناگون جهان و شگفتی‌های آن پاسخ می‌دهد.