قصه‌ی ما همین بود ۶

14،000 تومان

این کتاب شامل شش قصه به سبک قصه‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها است؛ این شش قصه عبارتند از: (گوهر گمشده)، (رسم مهمان نوازی)، (شکارچی و شیر)، (پیر و جوان)، (یاد حق) و (درخت‌ و مسافر و پرنده).