دژ سرخ ۲ – جنگل گلخزه

63،000 تومان

جنگل گلخزه جلد دوم از مجموعه‌ی دژ سرخ رمانی است روایتگر جنگ بر سر تصاحب جنگلی که قهرمانان آن کار‌ را برای بیگانگان راحت نمی‌کنند. این قهرمانان با پشت سر گذاشتن ماجرا‌های گوناگون در راه آزادی مبارزه می‌کنند.