دایرة ‌المعارف کوچک من درباره‌ی باغ‌ وحش

این کتاب در مورد انواع جانوران موجود در باغ‌وحش‌ها از جمله میمون‌ها، مارها، پرنده‌ها و گربه‌سانان و ویژگی‌های آنان است.

 

40،000 تومان