دایرة ‌المعارف کوچک من درباره‌ی باغ‌وحش

15،000 تومان

این کتاب در مورد انواع جانوران موجود در باغ‌وحش‌ها از جمله میمون‌ها، مارها، پرنده‌ها و گربه‌سانان و ویژگی‌های آنان است.