داستان‌های دکتر دولیتل 12 – دریاچه سری

نویسنده: هیولافتینگ مترجم: محمد قصاع

دکتر دولیتل که پس از برگشتن از ماه از یافتن داروی عمر جاودان و ابدی نا امید شده، تصمیم می گیرد به دیدن پیرترین حیوان زنده ی روی زمین برود؛ به دیدن صورت گلی(لاکپشت پیر و بیمار).

اما آیا یافتن لاک پشت کار ساده ای است؟

پرندگان ردی از لاک پشت پیدا نمی کنند و دکتر با عجله به سمت دریاچه ی سری حرکت می کند.

خبر می رسد که جزیره ی مسکونی صورت گلی فرو ریخته و او زیر آوار به دام افتاده است.دکتر از دوستان تمساح خود کمک می خواهد. آیا آن ها به موقع می رسند؟ آیا دکتر می تواند دوست پیرش را بیابد تا بار دیگر داستان سیل بزرگ را از دهان او بشنود و بنویسد.

در این کتاب با ماجراجویی های دکتر دولیتل همراه شوید و به دیدن ناشناخته ها بروید و………

 

15،000 تومان

در انبار موجود نمی باشد