دایرة ‌المعارف کوچک من درباره‌ی جانوران قطبی

نویسنده: فرانسواز دوگیبرت مترجم: رویا خوئی تصویرگر: هلن ژرژ

این کتاب درباره‌ی انواع جانوران قطبی، محل زندگی آن‌ها و کودکان این جانوران است.

 

40،000 تومان