دنیای هیربل

6،000 تومان

متن پشت جلد: هیربل کودک بیماری است که هیچ‌کس او را تحمل نمی‌کند. پدری به خود ندیده و مادرش او را ترک کرده است. پدرخوانده و مادرخوانده‌اش هم وقتی بیماری او شدت می‌گیرد، او را به آسایشگاه می‌سپارند. البته هیربل به‌رغم ناتوانی ذهنی‌اش قابلیت‌های خارق‌العاده‌ای دارد. با این حال، بچه‌های هم‌سن‌وسالش نیز او را از خود نمی‌دانند. فقط خانم مایر، یکی از پرستاران آسایشگاه، است که تا حدودی دنیای هیربل را درک می‌کند.