پسر قهرمان ۶ – نبرد آتش

4،000 تومان

«تلاش برای نجات گلادیوس شروع شد. او به قدری سنگین بود که در تلاش اول، دسیموس و اُلو هنگام بلند کردن گلادیوس، هر دو روی زمین افتادند. یک بار دیگر دو دوست سعی کردند. این بار اُلو دست‌ها و دسیموس، پاهای گلادیوس را بلند کردند.»