نیکولا کوچولو – قوانین رانندگی

10،000 تومان

متن پشت جلد: پدر روفوس که پلیس است، برای آموزش قوانین رانندگی به مدرسه می‌رود. نیکولا و دوستانش خیلی هیجان‌زده‌اند! حتی پلیس هم نمی‌تواند گروه کوچک نیکولا و دوستانش را ساکت کند!