داستان‌های دکتر دولیتل 6 – سیرک

متن پشت جلد: دکتر دولیتل برای پرداخت بدهی‌هایش به پول نیاز دارد؛ به همین دلیل تصمیم می‌گیرد در سیرک کار به دور کشور سفر کند و پوشمی پولیو، حیوان عجیب دوسر را نمایش دهد. رئیس سیرک از نمایشَهای جعلی دکتر دولیتل ناراحت می‌شود اما با نمایش‌هایی که دکتر با حیواناتش برگزار می‌کند؛ ثروتمند می‌شود. سرانجام بازیگران سیرک، دکتر دولیتل را به عنوان رئیس انتخاب می‌کنند و سیرک دولیتل با ماجراهای عجیبش افتتاح می‌شود.

 

5،500 تومان

ناموجود