سه گانه نگهبانان 2 – شهر دروغگویان

گلدی و توداسپیت حالا دیگر باید به عنوان نگهبانان موزه اسرار آمیز دانت ایفای وظیفه کنند اما وقتی بانی خواهر کوچکتر توداسپیت به دست افرادی ناشناس ربوده می‌شود این دو نفر به تعقیب ربایندگان می‌پردازد و پس از سفر دریایی، سر از شهر بندری اسپوک درمی‌آورند که در همسایگی جوئل قرار دارد. توداسپیت هم در جریان این جست و جو به اسارت ربایندگان درمی‌آید و…

 

 

90،000 تومان