مجموعه آقای ماجیکا 1 – آقای ماجیکا و قالیچه‌ی پرنده

قالیچه‌های پرنده معمولاً توی مدرسه فرود نمی‌آیند. اما در مدرسه سنت بارتی دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. معلم عجیب و غریب کلاس سوم سوار قالیچه پرنده وارد کلاس می‌شود. از قرار معلوم امسال برای بچه‌های کلاس سوم سال خیلی هیجان‌انگیزی خواهد بود.

50،000 تومان