تاریخچه و شناسنامه مطبوعات قرآنی

مجموعه‌ی حاضر، تاريخچه و شناسنامه‌ی نشرياتی را در بر دارد كه از آغاز تا امروز با موضوع قرآن در ايران انتشار يافته‌اند. اين مجموعه به مناسبت برگزاری نخستین نمايشگاه مطبوعات قرآن در موزه‌ی ملی قرآن كريم در رمضان 1426 ه.ق منتشر شد.

640 تومان

شناسه محصول: 9643233448 دسته: