تاریخچه و شناسنامه مطبوعات قرآنی

مجموعه‌ی حاضر، تاریخچه و شناسنامه‌ی نشریاتی را در بر دارد که از آغاز تا امروز با موضوع قرآن در ایران انتشار یافته‌اند. این مجموعه به مناسبت برگزاری نخستین نمایشگاه مطبوعات قرآن در موزه‌ی ملی قرآن کریم در رمضان 1426 ه.ق منتشر شد.

10،000 تومان

شناسه محصول: 9643233448 دسته: