شگفتی‌های جهان – پروانه‌ها

5،500 تومان

این کتاب حاوی اطلاعاتی در مورد پروانه‌ها از جمله تولید مثل آن‌ها، زندگیشان و دشمنان آن‌ها است.

«پروانه‌ها با سایر حشرات دو فرق مهم دارند: اول این که بال‌های آن‌ها از پولک‌های خیلی ریز رنگی پوشیده است، دوم آن که خرطوم توخالی نی مانندی دارند که شهد گل‌ها را با آن‌ می‌مکند.»