دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی دنیای شب

چرا شب می‌شود؟ آسمان شب چه شکلی است؟ شب‌های زمستان و تابستان چه فرقی دارند؟ انسان‌ها در شب چه ‌کار می‌کنند؟ جانداران دیگر در شب چه ‌کار می‌کنند؟

80،000 تومان